O nas

Redakcja:
Elżbieta Konderak – redaktor naczelny
Anna Maria Ociepa – p.o. sekretarza redakcji
Marcin Jakubionek – redaktor graficzny
Łukasz Rudnicki – prenumerata, wysyłka

Wydawca:
Fundacja LIST – Media dla Rodziny i Edukacji
ul. Wróblewskiego 5/4, 31-148 Kraków
tel. 601 227 938

Nasze konto:
Fundacja LIST – Media dla Rodziny i Edukacji
Bank Pocztowy 17 1320 1856 7950 0016 2000 0001