Czym jest BIBLIA Krok po Kroku?

Pierwszy numer „BIBLII Krok po Kroku” ukazał się w marcu 2009 r., w dwudziestą piątą rocznicę powstania miesięcznika LIST. Miesięcznik jest bogato ilustrowany, pełen ciekawych informacji i analiz biblijnych. Jego zadaniem jest pomoc tym, którzy regularnie czytają Pismo Święte i zachęcić do czytania tych, którzy jeszcze tego nie robią. W każdym numerze znajduje się wkładka z omawianymi księgami Biblii (stosujemy dużą wygodną czcionkę). Każdy numer omawia jedną księgę Starego lub Nowego Testamentu. Czasem omawiany jest fragment księgi, lub jakiś konkretny temat biblijny, szerszy niż jedna księga, np.: „Jak czytać Stary Testament”, czy „Dwunastu – kim byli?”.
Ukazało się dotychczas 56 numerów.