Czym jest LIST?

LIST narodził się w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych na krużgankach klasztoru dominikanów w Krakowie, we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym. To były trudne czasy, „Solidarność” zeszła do podziemia, nadzieja w społeczeństwie zanikała. Druga wizyta Papieża Polaka dodała ludziom skrzydeł, kościół dominikanów w Krakowie, podobnie jak wiele innych kościołów w Polsce pękał w szwach. Tłumy młodych i mniej młodych ludzi chroniły się tu przed poczuciem beznadziejności, poszukując prawdy, której brakowało w życiu społecznym i wiedzy, której skąpiły uniwersytety. LIST był początkowo czymś w rodzaju notatek z tych poszukiwań. Wkrótce jednak, po roku 1989, jego redaktorzy wyszli z dominikańskich krużganków i zaczęli przekazywać owoce swoich duchowych poszukiwań ludziom w całym kraju.

Minęło sporo czasu od tamtych dni. LIST przeszedł wiele zmian, niektóre były powolne i łagodne inne rewolucyjne. Dziś jest jednym z najładniej wydawanych pism katolickich w Polsce. Od dawna nie jest już pismem Odnowy w Duchu Świętym. Zgodnie z ideą Odnowy otworzył się na cały Kościół, wszedł w parafie, do empików i księgarń. Jest adresowany do wszystkich wierzących i poszukujących. Konsekwentnie apolityczny, nieustannie przybliża ludziom tematy związane z wiarą, czerpiąc z całego duchowego i kulturowego doświadczenia wieków.